AGROMORAVIA, a.s. KONTAKT

Vážení přátelé,

děkujeme mnohokrát za vaše peněžní dary!

Je hezké, že ještě existuje taková solidarita.

Již se nám podařilo zajistit vybudování nového přívodu el. energie do areálu. Abychom zajistili alespoň minimální zázemí pro zaměstnance (šatny, soc. zařízení, jídelna) opravili jsme poničenou administrativní budovu. Tornádo rozbilo všechna okna, zničilo střechu, probouralo štítovou zeď a zbouralo několik zděných příček. Nyní zabezpečujeme nový přívod plynu, který je nyní třeba k vytápění. Postupně se nám vrací část opravených strojů. V další fázi plánujeme opravy skladových prostor a vybudování repasované posklizňové linky. Do budoucna možná budeme uvažovat o znovuzavedení živočišné výroby.

Prvořadým úkolem bylo zapůjčenými stroji sklidit zbytek úrody, abychom si zajistili alespoň nějaký vlastní příjem.

Věřte prosím, že váš dar byl užit s rozmyslem a efektivně a pomohl překonat nejtíživější období a začít s nejnutnějšími pracemi.

Nyní jsme dostali závazný příslib částečné kompenzace škod od státu.

Rozhodli jsme se, že rovněž věnujeme peněžní dar tam, kde je hodně potřeba.


S úctou AGROMORAVIA, a.s.

Ing. Walter Schrott

předseda představenstvaPohyb na účtu 123-4588130217/0100

(odkaz na průběžně aktualizovaný soubor PDF)Fotogalerie

následky živelné katastrofy 24.06.2021

Administrativní budova

Budova dílen

Strojní vybavení

Administrativní budova

Budovy stájí pro výkrm býků

Technologie posklizňové linky, manipulátor

Budovy stájí pro výkrm býků

Skladovací hala - seník

Technologie posklizňové linky se sklady


Videa

Autentické záběry tornáda - čerpací stanice Hrušky

Video zachycující škody po tornádu mezi obcemi Břeclav a Hodonín
KONTAKT

Agromoravia, a.s.

  • ředitel: Ing. Vladimír Mazuch, tel: 606 720 751

  • ekonomický úsek: Marcela Hřebačková, tel.: 777 752 383

  • agronom: Ing. Ludmila Vrabcová, tel.: 702 216 125

  • evidence půdy: Bohumila Malinkovičová, tel.: 777 752 382, email: malinkovicova@agromoravia.cz

  • vedoucí evidence půdy: Ing. Radim Indrák, tel.: 601 360 418, email: radim.indrak@chemagra.cz

  • odkup půdy: Milan Beňa, tel.: 799 501 966, email: milanbena@seznam.cz

    IČ: 25342479,  DIČ: CZ25342479,  Datová schránka: aepcnpb

Anenská 1006, 69155 Moravská Nová Ves

agromoravia@agromoravia.cz